Ủng hộ

Nhóm tình nguyện Niềm Tin trân trọng cảm ơn sự quan tâm đóng góp của những nhà hảo tâm, các công ty đoàn thể.

Chúng tôi tiếp nhận sự ủng hộ tiền mặt, hiện vật cho các chương trình, hoạt động, quỹ nhóm thông qua các kênh sau:

  1. Kênh Chuyển tiền qua Paypal
    http://tinhnguyenniemtin.com/donation/
  2. Kênh ATM: Ngân hàng :
    TK : VietCombank : 0611001586412 Chi Nhánh Trần Duy Hưng
    Chủ TK: Ngô Thị Hồng Nhung
  3. Tiếp nhận hiện vật sẽ được cung cấp thông tin trong mỗi chương trình.