Tặng lợn gà cho chi hội Sim Tím – Sóc Sơn

Tặng lợn gà cho chi hội Sim Tím – Sóc Sơn

  • ĐỐI TƯỢNGNgười có H tại chi hội Sim Tím – Sóc Sơn
  • TRẠNG THÁIĐã hoàn thành
  • NGÀY BẮT ĐẦU8-01-2014
  • NGÀY KẾT THÚC16-4-2014
  • TỔNG THỜI GIAN3 tháng
  • QUÀ TẶNG GIỐNG2 cặp lợn và 8 đàn gà mỗi đàn gà 20 con