Chiếu phim tại TT trẻ mồ côi Hà Cầu

Chiếu phim tại TT trẻ mồ côi Hà Cầu

  • ĐỐI TƯỢNGTrẻ tại TT trẻ mồ côi Hà Cầu
  • TRẠNG THÁIĐã hoàn thành
  • NGÀY THỰC HIỆN30-12-2012
  • QUÀ TẶNGChiếu phim và liên hoan chút bánh kẹo