avar 2015

Thông báo tuyển CTV tham gia giải thể thao 27/7 lần thứ 8

– Toàn bộ thành viên chính thức, CTV đã tham gia 1 thời gian cũng làm thao tác đăng ký lại để BTC nắm được toàn bộ danh sách tham gia chương trình => Và duy trì vào topic chương trình trong diễn đàn.

(more…)