Dự án slider

Những cách ủng hộ

Food

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry's standard dummy.

Cash

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry's standard dummy.

Hospitals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry's standard dummy.

Shelter Homes

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry's standard dummy.

Family Support

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry's standard dummy.

Education

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry's standard dummy.

News

koalahouse

Tổng kết gây quỹ tại Hội chợ Triển Lãm Nghệ Thuật Koala House 2017

4 125 500 VNĐ là tổng số tiền gây quỹ được tại Hội Chợ Triển Lãm Nghệ Thuật Koala House 2017 vào ngày 21/4/2017 Với mục tiêu 550,000,000 để xây dựng 2 điểm trường tiếp theo tại Điện Biên năm 2017 này, chương trình Ánh sáng

hienmaukhuongmai

Tổng kết hoạt động hiến máu gây quỹ 25/3/17

Địa điểm: phường Khương Mai Thời gian: 7h – 10h ngày 25/3/17 Ngày 25/3/2017: 2,645,000đ hiến máu gây quỹ xây trường thành công tại phường Khương Mai. Với mục tiêu 550,000,000 để xây dựng 2 điểm trường tiếp theo tại Điện

189 Completed Projects
$7528 Funds Raised
578K Happy Citizens
1850 Volunteers

Blog Posts

You are very Helpfull for us! Please Take Care of us...
Donate Now

Partners