avar 2015

Tổng hợp danh sách tài trợ của chương trình “Giải thể thao thường niên 27/7 lần thứ 8”

Danh sách các anh, chị, các nhà hảo tâm đã ủng hộ chương trình

Cô giáo Tú Anh – ĐH Bách Khoa 900.000
Chị Dương Thị Ngọc 100.000
Anh Bình 500.000
Anh bạn chị Nhung 2.000.000
In ảnh lên gỗ 2.000.000
Chị Ngô Thị Thuý Quỳnh 200.000
Anh Ngô Hoài Phong 100.000
Anh Tùng 200.000
Chị Quỳnh Hoa 200.000
Anh Đào Đức Trọng 200.000
Chị Dương Thị Nga 500.000
Anh Trần Sơn Tùng 1.000.000
Phan Ngọc Anh 100.000

Tổng quỹ cho Giải thể thao : 8.000.000

About Author

Connect with Me: