ngay hoi cua be 1/6

Gây quỹ ASNR5 tại “Ngày hội của bé” cung quần ngựa 28-1/6/2014

TUYỂN TNV tham gia và PHỤ TRÁCH cho buổi gây quỹ cho ASNR5 tại Cung Quần Ngựa

Quyên góp đồ đổi vé trò chơi: Sách truyện trẻ em, vở ô ly, đồ dùng học tập, đồ chơi còn sử dụng được. => Đổi vé.

BTC hỗ trợ ăn uống cho TNV tham gia!

01668 301 159 – Hà
01643 812 740 – An
094 759 4192 – Linh

Chúng ta sẽ tổ chức:
Các trò chơi:
1 .Vẽ sỏi
2. Vẽ túi
3. Vẽ nhà lùn
4. Kết vòng
5. Trang trí bờm
6. Ném bóng (Cần người phụ trách)
7. Ném vòng (Cần người phụ trách)
8. Làm hoa hướng dương (Cần người phụ trách)
9. Chong chóng (Cần người phụ trách)

10. Bán áo Hà Nội không vội được đâu (Cần người phụ trách)
11. Thiệp Nhân Ái (Cần người phụ trách)
12. Vẽ chibi – Phụ trách: Trang Lươn
13. Bảo hiểm xe máy (Cần người phụ trách)
14. Thu nhận sách cũ (Cần người phụ trách)
15. Bói Tarrot – Phụ trách: Linh Ivy
16. Bóng bay nghệ thuật – Phụ trách: Su
17. Chụp ảnh lấy ngay (Dự kiến)
18. Hòm quên góp, GÓP GẠCH

Mọi người đăng ký tham gia các buổi trên hoặc phụ trách theo mẫu: Tên – SĐT – Buổi đăng ký tham gia / Đăng ký phụ trách gì?

Hoan nghênh các bạn chưa từng đi với nhóm hoặc nhân cơ hội này muốn tham gia nhóm tình nguyện Niềm Tin.

About Author

Connect with Me: