18.1.2014 Đồng hành cùng ve chai Niềm Tin III – Địa điểm 1 KTX Bách Khoa (Lần 1 )

 

18.1.2014 Đồng hành cùng ve chai Niềm Tin III – Địa điểm 1 KTX Bách Khoa (Lần 1 )
http://tinhnguyenniemtin.com/ – Ve chai Niềm Tin III – Gây quỹ xây trường cho trẻ vùng cao – KTX Bách Khoa lần 1 ngày 18.1.2014
Ngày 18.1.2014 từ 5h30-8h chúng mình đã có mặt tại KTX Bách Khoa tiến hành thu gom ve chai lần 1, gây quỹ cho chương trình Ánh sáng núi rừng – xây trường cho trẻ vùng cao Điện Biên – Ve chai Niềm Tin III là một trong số nhiều cách chúng mình tiến hành gây quỹ.
Tổng số tiền thu được lần 1 khi đi được 3 khu KTX Bách Khoa: 464,200đ 😡
Trong đó có các bạn đã ủng hộ rất nhiệt tình 4 chiếc màn mới, áo khoác ấm (^^ Chúng mình ghi chú là không xin áo nhé, bạn ấy nhiệt tình quá chúng mình nhận để tặng người vô gia cư trong thời gian tới thôi) chai lọ nhựa, đèn bàn hỏng chúng mình sẽ cố gắng về sửa chữa nếu được sẽ mang lên cho các em ^^, chậu nhựa…
Mời các bạn xem ảnh và tổng kết bằng ảnh.

 

18.1.2014 Đồng hành cùng ve chai Niềm Tin III – Địa điểm 1 KTX Bách Khoa (Lần 1 )

http://tinhnguyenniemtin.com/ – Ve chai Niềm Tin III – Gây quỹ xây trường cho trẻ vùng cao – KTX Bách Khoa lần 1 ngày 18.1.2014

 

Ngày 18.1.2014 từ 5h30-8h chúng mình đã có mặt tại KTX Bách Khoa tiến hành thu gom ve chai lần 1, gây quỹ cho chương trình Ánh sáng núi rừng – xây trường cho trẻ vùng cao Điện Biên – Ve chai Niềm Tin III là một trong số nhiều cách chúng mình tiến hành gây quỹ.

 

Tổng số tiền thu được lần 1 khi đi được 3 khu KTX Bách Khoa: 464,200đ 😡

Trong đó có các bạn đã ủng hộ rất nhiệt tình 4 chiếc màn mới, áo khoác ấm (^^ Chúng mình ghi chú là không xin áo nhé, bạn ấy nhiệt tình quá chúng mình nhận để tặng người vô gia cư trong thời gian tới thôi) chai lọ nhựa, đèn bàn hỏng chúng mình sẽ cố gắng về sửa chữa nếu được sẽ mang lên cho các em ^^, chậu nhựa…

 

Mời các bạn xem ảnh và tổng kết bằng ảnh.

 

Còn nữa

Các bạn TNV được đoàn khảo sát Điện Biên tặng thóc nương Điện Biên làm kỉ niệm ^^

About Author

Connect with Me: